Tin Tức Văn Nghệ Thời Sự Hải Ngoại - Điều khoản đăng ký thành viên