Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Lynda trang Đài nói về "video clip phỉ báng trump" của nhómMC kỳ duyên !

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 11 19, 2020 5:02 pm
by music123
LYNDA TRANG ĐÀI NÓI VỀ "VIDEO CLIP PHỈ BÁNG TT TRUMP" CỦA NHÓM NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN !


Re: Lynda trang Đài nói về "video clip phỉ báng trump" của nhómMC kỳ duyên !

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 11 19, 2020 5:03 pm
by music123
LINDA TRANG ĐÀI: Chuyển từ GHÉT Sang ỦNG HỘ TT TRUMP