Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Vakzin - Thuốc ngừa corona

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 1 19, 2021 3:19 am
by AnhVaEm
Bài này đăng ~ links, các bài viết, bài báo nói về vakzin , thuốc ngừa corona của các hãng.

Re: Vakzin - Thuốc ngừa corona

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 1 19, 2021 3:22 am
by AnhVaEm

Re: Vakzin - Thuốc ngừa corona

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 1 19, 2021 3:30 am
by AnhVaEm

Re: Vakzin - Thuốc ngừa corona

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 1 19, 2021 4:59 am
by AnhVaEm
Vì sao 29 người chết sau khi được tiêm vaccine Covid-19 ở Na Uy?

https://zingnews.vn/vi-sao-29-nguoi-che ... 73821.html