Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Vakzin - Thuốc ngừa corona

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 1 20, 2021 2:39 am
by AnhVaEm
Tin vui: Curevac Đức cộng tác chung vơí Bayer.

Re: Vakzin - Thuốc ngừa corona

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 1 20, 2021 2:43 am
by AnhVaEm
Công ty công nghệ sinh học CureVac của Đức bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối (III) cho vắc-xin coronavirus trước khi tìm kiếm sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.

https://www.tapchinuocduc.com/tin-tuc/t ... virus.html