Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cách đem TikTok video vào diễn đàn

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 11 11, 2020 11:44 am
by AUGUSTINO
Cách đem TikTok video vào diễn đàn

1. Copy địa chỉ embed của tiktok video: "copy link"
Ví dụ video này:

https://www.tiktok.com/@addisonre/video ... m_webapp=1

2. Thay đổi "copy link" chính bên trong của video để embed: giữ lại phần gạch dưới:

https://www.tiktok.com/@addisonre/video/6869080912882175237?sender_device=pc&sender_web_id=6893940466782602757&is_from_webapp=1

Thành:
https://www.tiktok.com/video/6869080912882175237

3. Vô lại diễn đàn, nhấn code "tiktok" thành:
[tiktok][/tiktok]

4. Paste lại địa chỉ video đã thay đổi ngay giữa code thành:
[tiktok]https://www.tiktok.com/vide.o/6869080912882175237[/tiktok]

6. Xem lại video đã hoàn chỉnh và post bài.
@addisonre

@itsray.2 @quenblackwell

♬ WAP(feat. Megan Thee Stallion) - Cardi B

Chúc bạn thành công.

Admin[/b][/b]