Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cách đem video BBC Việt vào diễn đàn

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 10:34 am
by AUGUSTINO
1. Copy địa chỉ embed của video
ví dụ: [<iframe width="400" height="500" frameborder="0" src="https://www.bbc.com/vietnamese/54555206/embed"></iframe>

2. Copy lại địa chỉ chính bên trong của link (có gạch dưới) là:
https://www.bbc.com/vietnamese/54555206

3. Vô lại diễn đàn, nhấn code "bbc" thành:
[bbc][/bbc]

4. Paste lại địa chỉ ngay giữa code thành:
[bbc]https://www.bbc.com/viet.namese/54555206[/bbc]

6. Xem lại video đã hoàn chỉnh và post bài.


Chúc bạn thành công.

Admin