Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cách đem VOA Vietnamese vào diễn đàn

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 11:08 am
by AUGUSTINO
1. Copy địa chỉ embed của video (https://www.voatiengviet.com/)

ví dụ:
<iframe src="https://www.voatiengviet.com/embed/play ... type=video" frameborder="0" scrolling="no" width="640" height="360" allowfullscreen></iframe>

2. Copy lại địa chỉ chính bên trong của link (có gạch dưới) là:
https://www.voatiengviet.com/embed/play ... type=video

3. Vô lại diễn đàn, nhấn code "voa" thành:
[voa][/voa]

4. Paste lại địa chỉ ngay giữa code thành:
[voa]https://www.voatieng.viet.com/embed/pla ... type=video[/voa]

6. Xem lại video đã hoàn chỉnh và post bài.


Chúc bạn thành công.

Admin