Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cách đem dailymotion video vào diễn đàn

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 12:14 pm
by AUGUSTINO
1. Copy địa chỉ embed của dailymotion video.
Ví dụ video này: https://www.dailymotion.com/video/x2bg5vn

2. Copy địa chỉ "copy link" chính bên trong của video để embed:
https://dai.ly/x2bg5vn

3. Vô lại diễn đàn, nhấn code "dailymotion" thành:
[dailymotion][/dailymotion]

4. Paste lại địa chỉ ngay giữa code thành:
[dailymo.tion]https://dai.ly/x2bg5vn[/dailymotion]

6. Xem lại video đã hoàn chỉnh và post bài.
Chúc bạn thành công.

Admin[/b]