Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cách đem youtube video vào diễn đàn

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 8:50 pm
by AUGUSTINO
Rất đơn giản:

Cách 1:

1. Copy and paste link muốn post video vào diễn đàn ví dụ link này :
https://www.youtube.com/watch?v=yz8ymvqUMrU

2. Highlight (double click con chuột) vào link đó.
https://www.youtube.com/watch?v=yz8ymvqUMrU

3. Click code "youtube" bên trên tay phải diễn đàn, link đó thành:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=y.z8ymvqUMrU[/youtube]

4. Click "preview" phía dưới xem video có hiện ra chưa và nhấn nút post . Video sẽ thành:Cách 2:

1. Copy link youtube video muốn post vào diễn đàn ví dụ link này : (copy thôi, chứ không có paste nhe)
https://www.youtube.com/watch?v=yz8ymvqUMrU

2. Click code "youtube" bên trên tay phải diễn đàn vào chổ bạn muốn, sẽ ra là:
[youtube][/youtube]

3. Paste code "youtube" ở phía giữa 2 dấu:
[youtube]https://www.youtu.be.com/watch?v=yz8ymvqUMrU[/youtube]

Video chúng ta sẽ hiện ra là:


Cám ơn quí vị